ឆ័ត្រកីឡាវាយកូនហ្គោលបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិ

  • ការផ្សព្វផ្សាយ Custom Windproof High Quality Auto Open EVA handle Big Size Umbrella with Bigo Printing Logo

    ការផ្សព្វផ្សាយ Custom Windproof High Quality Auto Open EVA handle Big Size Umbrella with Bigo Printing Logo

    វាអាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងខ្យល់ខ្លាំងថ្ងៃ, កំណាត់សរសៃកញ្ចក់រឹងមាំ, ឆ្អឹងជំនីរសរសៃកញ្ចក់អាចបត់បែនបាន, គម្របខ្យល់ត្រួតគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងសម្ពាធក្នុងខ្យល់ខ្លាំងជាងមុន, គ្របដោយខ្សែបិទពីរសម្រាប់ការជួសជុលដ៏ល្អប្រសើរក្នុងស្ថានភាពបិទជិត, ហើយ​អាច​ផ្តល់​មុខងារ​ការពារ​ខ្យល់​បាន​ល្អ​ប្រសើរ​ក្នុង​អាកាសធាតុ​មាន​ខ្យល់​បក់​ខ្លាំង.